Visitation

Date
January 09, 2016
Location
 
Time
from 1:00 to 3:00

Service

Date
January 09, 2016
Location
Cardinal Funeral Home, 92 Annette Street, Toronto, Ontario M6P 1N6
Time
3:00 p.m.

Burial / Entombment / Cremation

Date
 
Location
Riverside Crematorium, 1567 Royal York Road, Toronto, Ontario
Time
 

*

January 11, 2016
H?i Ngu?i Vi?t Toronto
Xin chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Hồng cùng gia quyến. Cầu mong anh Đặng Công Thành sớm về cõi vĩnh hằng. Hội Người Việt Toronto